• sporządzanie wniosków oraz pism na potrzeby postępowań administracyjnych,
  • przygotowywanie odwołań oraz skarg i kasacji do sądów administracyjnych,
  • reprezentacja w postępowaniach przez organami i sadami administracyjnymi,
  • kompleksowe doradztwa w zakresie prawa administracyjnego.