Prawo karne

There are no translations available.

  • obrona w postępowaniu przygotowawczym i przed Sądem we wszystkich instancjach (sporządzanie pism procesowych, wniosków dowodowych, apelacji, kasacji),
  • udział w postępowaniach w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, subsydiarnego lub oskarżyciela prywatnego,
  • reprezentacja pokrzywdzonego w procesie karnym,
  • reprezentacja powoda w sprawach karnych,
  • reprezentacja skazanych w postępowaniu.